มะเขือขื่น

ชื่อสมุนไพร

มะเขือขื่น

ชื่ออื่นๆ

มะเขือเหลือง มะเขือขันขำ มะเขือคางกบ มะเขือคำ มะเขือแจ้ (ภาคเหนือ) มะเขือเปราะ มะเขือเสวย มะเขือแจ้ดิน (เชียงใหม่) มังคิเก่ (แม่ฮ่องสอน) เขือหิน (ภาคใต้) เขือเพา (นครศรีธรรมราช)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum aculeatissimum Jacq.

ชื่อพ้อง

Solanum cavaleriei H. Lév. & Vaniot, Solanum khasianum

ชื่อวงศ์

Solanaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00943
Family Solanaceae
Scientific name Solanum aculeatissimum Jacq.
Thai name มะเขือขื่น (Ma kheur kheen)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 November 2011
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Wilderness, Grassland
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com