จันทน์แดง

ชื่อสมุนไพร

จันทน์แดง

ชื่ออื่นๆ

ลักกะจันทน์ ลักจั่น(กลาง) จันทน์ผา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena loureiroi Gagnep.

ชื่อพ้อง

Aletris cochinchinensis Lour., Dracaena saposchnikowii Regel., Draco saposchnikowii (Regel) Kuntze., Pleomele cochinchinensis Merr. ex Gagnep., Dracaena cochinchinensis

ชื่อวงศ์

Dracaenaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00185
Family Dracaenaceae
Scientific name Dracaena loureiroi  Gagnep.
Thai name จันทน์แดง (Jan dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 16 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Upper limestone mountain with sunlight
Plant part Fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเขียวหอม) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00200
Family Dracaenaceae
Scientific name Dracaena lourieri Gagnep.
Thai name จันทน์แดง (Jan dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 16 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Upper limestone mountain with sunlight
Plant part Leaf
Note -