มะกล่ำตาหนู

ชื่อสมุนไพร

มะกล่ำตาหนู

ชื่ออื่นๆ

ตากล่ำ กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ (เหนือ, อีสาน) มะแค๊ก (เชียงใหม่) เกรมกรอบ (เขมร) ไม้ไฟ (ตรัง) มะกล่ำดำ ตาดำตาแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Abrus precatorius L.

ชื่อพ้อง

Abrus abrus (L.) Wright, A. cyaneus R.Vig., A. maculatus Noronha, A. minor Desv., A. pauciflorus Desv., A. squamulosus E.Mey., A. tunguensis Lima, Glycine abrus

ชื่อวงศ์

Papilionaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00921
Family Papilionaceae
Scientific name Abrus precatorius L.
Thai name มะกล่ำตหนู (Ma klam ta noo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 November 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower and pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00922
Family Papilionaceae
Scientific name Abrus precatorius L.
Thai name มะกล่ำตหนู (Ma klam ta noo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 November 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, pod
Note -