มะกล่ำต้น

ชื่อสมุนไพร

มะกล่ำต้น

ชื่ออื่นๆ

มะหล่าม (นครราชสีมา), มะแค้ก, หมากแค้ก (แม่ฮ่องสอน), มะแดง, มะหัวแดง, มะโหกแดง (เหนือ), มะกล่ำตาช้าง, บนซี, ไพ, ไพเงินก่ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Adenanthera pavonina L.

ชื่อพ้อง

Adenanthera gersenii Scheff., Corallaria parvifolia.

ชื่อวงศ์

Mimosaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00923
Family Mimosaceae
Scientific name Adenanthera pavonina L.
Thai name มะกล่ำต้น (Ma klam ton)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 March 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00924
Family Mimosaceae
Scientific name Adenanthera pavonina L.
Thai name มะกล่ำต้น (Ma klam ton)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 16 May 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Flower, pod
Note -