ฟักข้าว

ชื่อสมุนไพร

ฟักข้าว

ชื่ออื่นๆ

ขี้กาเครือ (ปัตตานี), คัดเข่า (นครราชสีมา), ผักข้าว (ภาคเหนือ), หมักบวบเข่า, คายเข่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

ชื่อพ้อง

Momordica macrophylla Gage, M. meloniflora Hand.-Mazz., M. mixta Roxb., Muricia cochinchinensis Lour., Zucca commersoniana

ชื่อวงศ์

Cucurbitaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00942
Family Cucurbitaceae
Scientific name Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
Thai name ฟักข้าว (Fak khaw)  
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 May 2012
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Brook, Wilderness, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com