ผักขมหิน

ชื่อสมุนไพร

ผักขมหิน

ชื่ออื่นๆ

ปังแป, ผักเบี้ยหิน (เหนือ), ผักปั๋งดิน (เชียงใหม่), ผักขมฟ้า (สุโขทัย)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boerhavia diffusa L.

ชื่อพ้อง

Axia cochinchinensis Lour., Boerhavia adscendens Willd., B. caespitosa Ridl., B. ciliatobracteata Heimerl, B. friesii

ชื่อวงศ์

Nyctaginaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00841
Family Nyctaginaceae
Scientific name Boerhavia diffusa L.
Thai name ผักขมหิน (Pak khom hin)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 04 April 2018
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area, Wilderness
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com