ผักหนาม

ชื่อสมุนไพร

ผักหนาม

ชื่ออื่นๆ

กะลี (มลายู, นราธิวาส)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasia spinosa (L.) Thwaites.

ชื่อพ้อง

Dracontium spinosum L., Lasia aculeata Lour., L. crassifolia Engl., L. desciscens Schott, L. hermannii Schott, L. heterophylla (Roxb.) Schott, L. jenkinsii Schott, L. roxburghii Griff., L. zollingeri Schott, Pothos heterophyllus Roxb., P. lasia

ชื่อวงศ์

Araceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00872
Family Araceae
Scientific name Lasia spinosa (L.) Thwaites.
Thai name ผักหนาม (Pak nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 28 October 2010
Country Thailand
Location Na ChaluaiDistrict, Ubon Ratchathani Province
Habitat Riparian zone
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com