ปอบิด

ชื่อสมุนไพร

ปอบิด

ชื่ออื่นๆ

ขี้อ้นใหญ่ ปอทับ(เชียงใหม่) มะบิด(เหนือ) ลูกบิด ชะมด (กลาง) ปอลิงไช ซ้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicteres isora L.

ชื่อพ้อง

Helicteres grewiaefolia DC., Helicteres roxburghii G. Don, Isora grewiaefolia (DC.) Schott & Endl., Ixora versicolor

ชื่อวงศ์

Malvaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00749, UBUPH00757
Family Malvaceae
Scientific name Helicteres isora L.
Thai name ปอบิด (Por bid)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 August 2017
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest in wilderness 
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com