ปอขี้ตุ่น

ชื่อสมุนไพร

ปอขี้ตุ่น

ชื่ออื่นๆ

ขี้อ้น เข้ากี่น้อย ปอขี้ไก่ ปอมัดโป ยำแย่ หญ้า หางอ้น ไม้หมัด ปอเต่าไห้ ป่าเหี้ยวหมอง ป่าช้าหมอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicteres angustifolia L.

ชื่อพ้อง

Helicteres obtusa Wall. ex Kurz, H. parviflora Ridl., H. salicifolia C. Presl, Oudemansia integerrima

ชื่อวงศ์

Sterculiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00914, UBUPH00915
Family Sterculiaceae
Scientific name Helicteres angustifolia L.
Thai name ปอขี้ตุ่น (Por khee tun)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry dipterocarp forest, Limestone hill
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com