จอง

ชื่อสมุนไพร

จอง

ชื่ออื่นๆ

จอง (อุบลราชธานี), สำรอง (จันทบุรี ตราด), พุงทะลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.

ชื่อพ้อง

Scaphium macropodum

ชื่อวงศ์

Sterculiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00026
Family Sterculiaceae
Scientific name Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.
Thai name สำรอง, จอง (Sam rong, Jong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Montane rain forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00027
Family Sterculiaceae
Scientific name Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.
Thai name สำรอง, จอง (Sam rong, Jong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Montane rain forest
Plant part Leaf and fruit
Note -