เจตพังคี

ชื่อสมุนไพร

เจตพังคี

ชื่ออื่นๆ

ใบหลังขาว (ภาคกลาง) ตองตาพราน (สระบุรี) ตะเกีย เปล้าเงิน หนาดตะกั่ว (นครพนม) เปล้าน้ำเงิน (ภาคใต้) มนเขา (สุราษฎร์ธานี) สมี (ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cladogynos orientalis Zipp.ex Span.

ชื่อพ้อง

Adenochlaena siamensis Ridl., A. odontophyllum Miq., Baprea bicolor Pierre ex Pax & K.Hoffm. , Cephalocroton discolor Müll.Arg., C. orientalis (Zipp. ex Span.) Miq., Conceveiba tomentosa Span., Rottlera albicans

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00743
Family Euphorbiaceae
Scientific name Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.
Thai name เจตพังคี (Jet ta pang kee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31  August  2017
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Tropical evergreen rain forest, Evergreen forest, Limestone forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00744
Family Euphorbiaceae
Scientific name Cladogynos orientalis Zipp. ex Span
Thai name เจตพังคี (Jet ta pang kee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31  August  2017
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Tropical evergreen rain forest, Evergreen forest, Limestone forest
Plant part Leaf and fruit
Note -