คอแลน

ชื่อสมุนไพร

คอแลน

ชื่ออื่นๆ

หมักแวว หมากแงว มะแงว แงว ลิ้นจี่ป่า คอแลนตัวผู้ คอรั้ง สังเครียดขอน หมักงาน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nephelium hypoleucum Kurz.

ชื่อพ้อง

Dimocarpus longan

ชื่อวงศ์

Sapindaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00836
Family Sapindaceae
Scientific name Nephelium hypoleucum Kurz.
Thai name คอแลน (Kor laen)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 May 2018
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00835
Family Sapindaceae
Scientific name Nephelium hypoleucum Kurz.
Thai name คอแลน (Kor laen)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 May 2018
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf
Note -