เขยตาย

ชื่อสมุนไพร

เขยตาย

ชื่ออื่นๆ

เขยตายแม่ยายชักปรก ลูกเขยตาย ต้นชมชื่น ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ หญ้ายาง น้ำเข้า โรคน้ำเข้า (ใต้) กะรอกน้ำข้าว ละรอก กะรอกน้ำ(ชลบุรี) ส้มชื่น ศรีชมชื่น น้ำข้าวต้น พิษนาคราช พุทธรักษา(สุโขทัย) ประยงค์ใหญ่ (กรุงเทพฯ) มันหมู (ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.

ชื่อพ้อง

Bursera nitida Fern.-Vill., Chionotria monogyna Walp., C. rigida Jack, Glycosmis arborea (Roxb.) DC., G. chylocarpa Wight & Arn., G. madagascariensis Corrêa ex Risso, G. quinquefolia Griff. , G. retzii M.Roem., G. rigida (Jack) Merr., Limonia arborea Roxb., L. pentaphylla Retz., Myxospermum chylocarpum

ชื่อวงศ์

Rutaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01117
Family Rutaceae
Scientific name Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
Thai name เขยตาย (Khaey tay)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24  July 2018
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Sparse forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01118
Family Rutaceae
Scientific name Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
Thai name เขยตาย (Khaey tay)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24  July 2018
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Sparse forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -