ขี้อ้น

ชื่อสมุนไพร

ขี้อ้น

ชื่ออื่นๆ

กอมก้อลอดขอน (สุรินทร์), ขอบจักรวาล, ครอบจักรวาล, แสงอาทิตย์ (จันทบุรี), คืนหน (ประจวบคีรีขันธ์), หัสคุณดอกแดง (สตูล), อ้นแดง หงอนไก่ หัวไก่โอก (อุบลราชธานี) แก้มอ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr.

ชื่อพ้อง

Urena rigida

ชื่อวงศ์

Malvaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01124
Family Malvaceae
Scientific name Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr.
Thai name ขี้อ้น (Khee aon), หัวไก่โอก (Hua kai oak)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 November 2018
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com