ก่อหิน

ชื่อสมุนไพร

ก่อหิน

ชื่ออื่นๆ

ก่อหิน (จันทบุรี) ก่อกินลูก (ตรัง) ก่อเหิบ (นครพนม) ก่อใหญ่ ก่อใบเลื่อม ก่อตาหมู ก่อหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Fagaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00912
Family Fagaceae
Scientific name Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus
Thai name ก่อหิน (Koh hin)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Lower montane coniferous forest with deciduous forest
Plant part Flower and leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00913
Family Fagaceae
Scientific name Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus
Thai name ก่อหิน (Koh hin)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Lower montane coniferous forest with deciduous forest
Plant part Leaf and fruit
Note -