กล้วยน้อย

ชื่อสมุนไพร

กล้วยน้อย

ชื่ออื่นๆ

สะทาง (อุบลราชธานี), เกรา (สุรินทร์), ตาเหลว (นครราชสีมา), ทัดทาง (กรุงเทพมหานคร) ต้นทาง กั้นทาง ตันทาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylopia vielana Pierre.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00906
Family Annonaceae
Scientific name Xylopia vielana Pierre.
Thai name กล้วยน้อย (Kluay noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 June 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest
Plant part Flower and leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com