กระบก

ชื่อสมุนไพร

กระบก

ชื่ออื่นๆ

มะมื่น มื่น (ภาคเหนือ) มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย นครราชสีมา), บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กะบก จะบก ตระบก (ภาคกลาง), จำเมาะ, หลักกาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn.

ชื่อพ้อง

Irvingella harmandiana Tiegh., I. malayana (Oliv. ex A.W.Benn.) Tiegh., I. oliveri (Pierre) Tiegh., I. oliveri

ชื่อวงศ์

Irvingiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00847
Family Irvingiaceae
Scientific name Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn.
Thai name กระบก (Kra bok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Beach forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Fruit, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com