เสาวรส

ชื่อสมุนไพร

เสาวรส

ชื่ออื่นๆ

สุคนธรส

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg.

ชื่อพ้อง

Passiflora verrucifera

ชื่อวงศ์

Passifloraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00632
Family Passifloraceae
Scientific name Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg.
Thai name เสาวรส (Sao wa ros)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19  August 2016
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com