สมอไทย

ชื่อสมุนไพร

สมอไทย

ชื่ออื่นๆ

สมอ (นครราชสีมา) ม่าแน่ (เชียงใหม่) สมอไทย สมออัพยา (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (แม่ฮ่องสอน) มะน่ะ หมากนะ ส้มมอ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia chebula Retz.

ชื่อพ้อง

T. acuta Walp., T. gangetica Roxb., T. parviflora Thwaites, T. reticulata Roth, T. zeylanica Van Heurck & Müll. Arg., Buceras chebula (Retz.) Lyons, Myrobalanus chebula (Retz.) Gaertn., M. gangetica

ชื่อวงศ์

Combretaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00649
Family Combretaceae
Scientific name Terminalia chebula Retz.
Thai name สมอไทย (Sa more thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาธาตุบรรจบ) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00662
Family Combretaceae
Scientific name Terminalia chebula Retz.
Thai name สมอไทย (Sa more thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00664
Family Combretaceae
Scientific name Terminalia chebula Retz.
Thai name สมอไทย (Sa more thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 October 2010
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00665
Family Combretaceae
Scientific name Terminalia chebula Retz.
Thai name สมอไทย (Sa more thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 October 2010
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -