เงาะป่า

ชื่อสมุนไพร

เงาะป่า

ชื่ออื่นๆ

คายข้าว (อุบลราชธานี) เงาะพวงผลกลม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uvaria hirsuta Jack.

ชื่อพ้อง

Guatteria pilosa G.Don, Uva hirsuta (Jack) Kuntze, U. pilosa (G.Don) Roxb., U. subcordata Miq., U. trichomalla

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00256
Family Annonaceae
Scientific name Uvaria hirsuta Jack
Thai name เงาะป่า (Ngor pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 5 May 2012
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com