ส้มป่อย

ชื่อสมุนไพร

ส้มป่อย

ชื่ออื่นๆ

ส้มป่อย (นครราชสีมา ภาคเหนือ) ส้มพอดี (ภาคอีสาน) ส้มขอน (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia concinna (Willd.) DC.

ชื่อพ้อง

A. hooperiana Miq., A. philippinarium Benth., A. poilanei Gagnep., A. polycephala DC., A. quisumbingii Merr., A. rugata (Lam.) Merr., Guilandina microphylla DC., Mimosa concinna Willd. ,M. rugata Lam., Nygae sylvarum-minimae

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Mimosoideae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00801
Family Leguminosae-Mimosoideae
Scientific name Acacia concinna (Willd.) DC.
Thai name ส้มป่อย (Som poy)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2012
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Wilderness, Mixed deciduous forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com