ว่านธรณีสาร

ชื่อสมุนไพร

ว่านธรณีสาร

ชื่ออื่นๆ

เสนียด (กรุงเทพมหานคร) กระทืบยอด (ชุมพร) ตรึงบาดาล (ประจวบคีรีขันธ์) ก้างปลาดิน ดอกใต้ใบ (นครศรีธรรมราช) คดทราย (สงขลา) ก้างปลาแดง ครีบยอด (สุราษฎร์ธานี) ก้างปลา (นราธิวาส) มะขามป้อมดิน(เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus pulcher Wall. ex Mull. Arg.

ชื่อพ้อง

Diasperus pallidifolius Kuntze, D. pulcher (Wall. ex Müll.Arg.) Kuntze, Epistylium glaucescens Baill., E. phyllanthoides Baill., E. pulchrum Baill., Phyllanthus asteranthos Croizat, P. lacerilobus Croizat, Reidia glaucescens

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00748
Family Euphorbiaceae
Scientific name Phyllanthus pulcher Wall. ex Mull. Arg.
Thai name ว่านธรณีสาร (Wan tho ra nee san)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31  August  2017
Country Thailand
Location Bangkok Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com