ละหุ่ง

ชื่อสมุนไพร

ละหุ่ง

ชื่ออื่นๆ

ละหุ่งแดง (ภาคกลาง) มะโห่ง มะโห่งหิน (ภาคเหนือ) มะละหุ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ricinus communis L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00726
Family Euphorbiaceae
Scientific name Ricinus communis L.
Thai name ละหุ่ง (La hung)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 16 September  2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com