มะหาด

ชื่อสมุนไพร

มะหาด

ชื่ออื่นๆ

หาด (ทั่วไป) มะหาดใบใหญ่ (ตรัง) หาดขนุน ปวกหาด (เหนือ) ขนุนป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artocarpus lakoocha Roxb.

ชื่อพ้อง

Artocarpus lacucha Buch.-Ham., A. ficifolius W.T.Wang, A. yunnanensis H.H.Hu, Saccus lakoocha

ชื่อวงศ์

Moraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00576
Family Moraceae
Scientific name Artocarpus lacucha Roxb.
Thai name มะหาด (Mahat)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 February 2016
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Woodlands on limestone
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com