มะหากาหนัง

ชื่อสมุนไพร

มะหากาหนัง

ชื่ออื่นๆ

ตานขี้ม้า, มะหากาหลัง (เหนือ), นางใย, อึ่งเปาะ (อุบลราชธานี), มะดะ, คอแห้ง, กระจับนก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euonymus cochinchinensis Pierre.

ชื่อพ้อง

Euonymus similis

ชื่อวงศ์

Celastraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00782
Family Celastraceae
Scientific name Euonymus cochinchinensis Pierre.
Thai name มะหากาหนัง (Maha kanang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 July 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00781
Family Celastraceae
Scientific name Euonymus cochinchinensis Pierre.
Thai name มะหากาหนัง (Maha kanang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 July 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -