พวงพี

ชื่อสมุนไพร

พวงพี

ชื่ออื่นๆ

ใต้ใบ, เท้ายายม่อมป่า, พุดราชา, นมสวรรค์ต้น (จันทบุรี), นมสวรรค์, สาวสวรรค์ (สุรินทร์)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum schmidtii C.B.Clark

ชื่อพ้อง

Clerodendrum hastato-oblongum

ชื่อวงศ์

Lamiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00758
Family Lamiaceae
Scientific name Clerodendrum schmidtii  C.B.Clark
Thai name พวงพี (Puang pee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06  November 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical evergreen rain forest, Deciduous forest, Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00759
Family Lamiaceae
Scientific name Clerodendrum schmidtii C.B.Clark
Thai name พวงพี (Puang pee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 09 January 2013
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical evergreen rain forest, Deciduous forest, Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -