พลับพลา

ชื่อสมุนไพร

พลับพลา

ชื่ออื่นๆ

สากกะเบือละว้า (สุโขทัย), กะปกกะปู (พิษณุโลก), หมากหอม (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ), หลาย (แม่ฮ่องสอน), คอมขน(ชัยภูมิ), มลาย (ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด), น้ำลายควาย (ใต้), พลา (ยะลา,ปัตตานี, ระนอง), พลาขาว (ชุมพร), พลาลาย (ตรัง), ขี้เถา, คอมส้ม, คอม, เกลี้ยง, ข้าวจี่, ไม้ลาย, ม้าลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microcos tomentosa Sm.

ชื่อพ้อง

Grewia affinis Hassk., G. blumei Hassk., G. cumingiana Turcz., G. paniculata

ชื่อวงศ์

Tiliaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00767
Family Tiliaceae
Scientific name Microcos tomentosa Sm.
Thai name พลับพลา (Plap pla)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00768
Family Tiliaceae
Scientific name Microcos tomentosa Sm.
Thai name พลับพลา (Plap pla)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 July 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and fruit
Note -