พลองแก้มอ้น

ชื่อสมุนไพร

พลองแก้มอ้น

ชื่ออื่นๆ

ก้นถ้วย (นครราชสีมา) พลวดหม้อ (ชลบุรี) พลองขี้ไต้ พลองขี้อ้น (ประจวบคีรีขันธ์) พลองเสม็ด (ชุมพร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr. & L.M.Perry

ชื่อพ้อง

Eugenia dumetorum DC., Myrtus trinervia Lour., Nelitris trinervia (Lour.) Spreng., Opanea trinervia (Lour.) Raf., Rhodamnia siamensis

ชื่อวงศ์

Myrtaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00821
Family Myrtaceae
Scientific name Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr. & L.M. Perry
Thai name พลองแก้มอ้น  (Plong kam aon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00822
Family Myrtaceae
Scientific name Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr. & L.M. Perry
Thai name พลองแก้มอ้น  (Plong kam aon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 June 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -