งวงสุ่ม

ชื่อสมุนไพร

งวงสุ่ม

ชื่ออื่นๆ

ติ่งตั่งตัวผู้ (เหนือ); งวงสุ่มขาว เมี่ยงชนวนไฟ สังขยาขาว (พล สท); งวงสุ่ม (ตะวันออกเฉียงเหนือ) งวงชุม (ขอนแก่น) มันเครือ (นครราชสีมา) ดวงสุ่ม (อุบลราชธานี) ดอกโรค (เลย) ข้าวตอกแตก (กลาง) เถาวัลย์นวล (ราชบุรี) ประโยค (ตราด) หน่วยสุด (ใต้) กรูด (สุราษฎร์ธานี) ตะกรูด (นครศรีธรรมราช) มันแดง (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam.

ชื่อพ้อง

Getonia floribunda

ชื่อวงศ์

Combretaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00023
Family Combretaceae
Scientific name Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam.
Thai name งวงสุ่ม (Ngung soom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 January 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note Green-yellow flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00202
Family Combretaceae
Scientific name Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam.
Thai name งวงสุ่ม (Ngung soom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note Green-yellow flower

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00203
Family Combretaceae
Scientific name Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam.
Thai name งวงสุ่ม (Ngung soom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Flower
Note Green-yellow flower