พญามุตติ

ชื่อสมุนไพร

พญามุตติ

ชื่ออื่นๆ

หญ้าจามหลวง (เชียงใหม่) กาดน้ำ กาดนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grangea maderaspatana (L.) Poir.

ชื่อพ้อง

Artemisia maderaspatana L., Cotula anthemoides Lour., C. maderaspatana (L.) Willd., C. sphaeranthus Link, Grangea adansonii Cass., G. aegyptiaca (Juss. ex Jacq.) DC., G. glandulosa Fayed, G. hispida Humbert, G. sphaeranthus (Link) K.Koch, G. strigosa Gand., Tanacetum aegyptiacum

ชื่อวงศ์

Compositae (Asteraceae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00779
Family Compositae (Asteraceae)
Scientific name Grangea maderaspatana (L.) Poir.
Thai name พญามุตติ  (Paya mutti)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08  April 2013
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Damp soil, Swamp
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com