ผักไผ่น้ำ

ชื่อสมุนไพร

ผักไผ่น้ำ

ชื่ออื่นๆ

ผักแพว (อีสาน) พริกม้า (โคราช) ผักไผ่ (เหนือ) หอมจันทร์ (อยุธยา) จันทน์โฉม จันทน์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygonum odoratum Lour.

ชื่อพ้อง

Persicaria odorata

ชื่อวงศ์

Polygonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00786
Family Polygonaceae
Scientific name Polygonum odoratum Lour.
Thai name ผักไผ่น้ำ (Pak pai nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 October 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Swamp, Riparian zone, Paddy
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com