ผักปลัง

ชื่อสมุนไพร

ผักปลัง

ชื่ออื่นๆ

ผักปลังใหญ่ (ภาคกลาง) ผักปั๋ง (ภาคเหนือ) ผักปลังขาว ผักปลังแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Basella alba L.

ชื่อพ้อง

Basella cordifolia Lam., B. japonica Burm.f., B. lucida L., B. nigra Lour., B. ramosa J. Jacq. ex Spreng., B. rubra L., B. volubilis Salisb., Gandola nigra

ชื่อวงศ์

Basellaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00804
Family Basellaceae
Scientific name Basella alba L.
Thai name ผักปลังแดง (Pak plang dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 October 2017
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Moist area
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00805
Family Basellaceae
Scientific name Basella alba L.
Thai name ผักปลังขาว (Pak plang khaw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 October 2017
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Moist area
Plant part Leaf
Note -