ผักชีลาว

ชื่อสมุนไพร

ผักชีลาว

ชื่ออื่นๆ

มะแหลม, ผักหอมผอม, ผักหอมน้อย, เทียนตาตั๊กแตน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anethum graveolens L.

ชื่อพ้อง

Anethum arvense Salisb., Angelica graveolens (L.) Steud., Ferula graveolens (L.) Spreng., Peucedanum graveolens (L.) Hiern, Peucedanum sowa (Roxb. ex Fleming) Kurz, Selinum anethum Roth, Selinum graveolens

ชื่อวงศ์

Apiaceae (Umbelliferae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00669
Family Apiaceae (Umbelliferae)
Scientific name Anethum graveolens L.
Thai name ผักชีลาว (Pak chee lao)
Collector Peeraya  Akkarakanoksin
Collection date 24 August 2016
Country Thailand
Location Nang rong District, Buriram Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com