ผักกาดกบ

ชื่อสมุนไพร

ผักกาดกบ

ชื่ออื่นๆ

คำโคก ผักกาดดง ผักกาดนกเขา หนาดแห้ง ผักกาดดิน ดาวเรือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynura pseudochina (L.) DC.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Compositae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00816
Family Compositae
Scientific name Gynura pseudochina (L.) DC.
Thai name ผักกาดกบ (Pak kad kop)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com