ปอพราน

ชื่อสมุนไพร

ปอพราน

ชื่ออื่นๆ

ขี้หมาแห้ง (สุโขทัย) ปอขี้ตุ่น (อุตรดิตถ์) ปอที (อุบลราชธานี) ปอปาน (นครราชสีมา) ปอพาน (เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colona auriculata (Desf.) Craib

ชื่อพ้อง

Diplophractum auriculatum

ชื่อวงศ์

Tiliaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00777
Family Tiliaceae
Scientific name Colona auriculata (Desf.) Craib
Thai name ปอพราน (Po pran)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July  2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Grove forest, Wilderness
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00778
Family Tiliaceae
Scientific name Colona auriculata (Desf.) Craib
Thai name ปอพราน (Po pran)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 September 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Grove forest, Wilderness
Plant part Leaf and fruit
Note -