นางจุ่ม

ชื่อสมุนไพร

นางจุ่ม

ชื่ออื่นๆ

นางชุ่ม มะนาวป่า (เหนือ) ผักหวานดง (ชลบุรี) นมสาว ตาไก่หิน นางจอง เหมือดคน เถาเดือยไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cansjera rheedii J.F. Gmelin

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Opiliaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00798
Family Opiliaceae
Scientific name Cansjera rheedii J.F. Gmelin
Thai name นางจุ่ม  (Nang jum)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 05 December 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00799
Family Opiliaceae
Scientific name Cansjera rheedii J.F. Gmelin
Thai name นางจุ่ม  (Nang jum)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 February 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -