นมวัว

ชื่อสมุนไพร

นมวัว

ชื่ออื่นๆ

มะไฟแรด, ขี้หนอน เคาะหนาม (เชียงใหม่), นมวัว (นครราชสีมา), เหมือดคน (ภาคกลาง จันทบุรี สระบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.

ชื่อพ้อง

Antidesma parasiticum Dillwyn, Bridelia horrida Dillwyn, Pothos pentandrus Dennst., Scleropyrum wallichianum

ชื่อวงศ์

Santalaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00792
Family Santalaceae
Scientific name Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.
Thai name นมวัว  (Nom wua)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 February 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00793
Family Santalaceae
Scientific name Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.
Thai name นมวัว  (Nom wua)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -