โคคลาน

ชื่อสมุนไพร

โคคลาน

ชื่ออื่นๆ

มะปอบเครือ (เหนือ), กุระเปี้ยะ (ปัตตานี),โพคาน (ชัยนาท), แนวน้ำ (ประจวบคีรีขันธ์), เยี่ยวแมว (ใต้), เยี่ยวแมวเถา (นราธิวาส), มะกายเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus repandus (Willd.) Mull. Arg.

ชื่อพ้อง

Adisca timoriana Span., Croton repandus Willd., C. rhombifolius Willd., C. volubilis Llanos, Helwingia populifolia Spreng., Mallotus chrysocarpus Pamp., M. contubernalis Hance, M. scabrifolius (A.Juss.) Müll.Arg., M. scandens (Span.) Müll.Arg., Mappa scandens (Span.) Pancher ex Baill., Rottlera cordifolia Benth., R. dicocca Roxb., R. dioica Baill., R. laccifera Voigt, R. repanda (Willd.) Scheff., R. rhombifolia (Willd.) Thwaites, R. scabrifolia A.Juss., R. scandens Span., R. trinervis Zipp. ex Span., R. viscida Blume, Trewia nudifolia

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00272
Family Euphorbiaceae
Scientific name Mallotus repandus (Willd.) Mull. Arg.
Thai name โคคลาน (Ko klan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 7 January 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Thickets, forests, forest fringes, hill or mountain valleys; below 100-1000 m.
Plant part Leaf and flower
Note White with yellow flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com