ทับทิม

ชื่อสมุนไพร

ทับทิม

ชื่ออื่นๆ

มะเก๊า (เหนือ) พิลาขาว (น่าน) พิลา (หนองคาย) มะก่องแก้ว หมากจัง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Punica granatum L.

ชื่อพ้อง

Punica nana

ชื่อวงศ์

Lythraceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00787
Family Lythraceae
Scientific name Punica granatum L.
Thai name ทับทิม (Tab thim)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 August 2012
Country Thailand
Location Muang District , Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com