ตะเคียนทอง

ชื่อสมุนไพร

ตะเคียนทอง

ชื่ออื่นๆ

ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง) จูเค้ โซเก (กาญจนบุรี) จะเคียน (ภาคเหนือ) แคน (ภาคอีสาน) กะกี้ โกกี้ (เชียงใหม่) ไพร (เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hopea odorata Roxb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Dipterocapaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00720
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Hopea odorata Roxb.
Thai name ตะเคียนทอง (Ta kien thong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 05 March 2017
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเหลืองปิดสมุทร) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00809
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Hopea odorata Roxb.
Thai name ตะเคียนทอง (Ta kien thong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 March  2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -