ต่อไส้

ชื่อสมุนไพร

ต่อไส้

ชื่ออื่นๆ

ก้ามปู, หมากก้ามปู (อุบลราชธานี), กวง, กุม, โลด, โลดน้ำ, ต่อไส้ขาว, สิบไส้ (ภาคใต้),ไก่เถื่อน, ตาลอีลิ้น (ภาคกลาง), ข้าวตาก, ง้วนพู (ภาคตะวันออก), คางลาง (ภาคกลาง), จ๊าตอง, เพี้ยฟาน (ภาคเหนือ), ตานโขมย (กาญจนบุรี), แมงเม่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Allophylus cobbe (L.) Raeusch.

ชื่อพ้อง

Allophylus serrulatus Radlk., Allophylus zimmermannianus Gilg ex Engl., Aphania neoebudica Guillaumin, Aporetica gemella DC., Aporetica pinnata (J.R.Forst. & G.Forst.) DC., Cnesmocarpus excelsus Zipp. ex Blume, Diplocardia excelsa Zipp. ex Blume, Dubanus pinnatus (J.R.Forst. & G.Forst.) Kuntze, Euphoria pometia (J.R.Forst.) Poir., Irina tomentosa Blume, Picrodendron arboreum (Mill.) Planch., Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst., Pometia tomentosa (Blume) Teijsm. & Binn., Rhus cobbe

ชื่อวงศ์

Sapindaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00812
Family Sapindaceae
Scientific name Allophylus cobbe (L.) Raeusch.
Thai name ต่อไส้  (Tor sai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 June 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Sparse forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00813
Family Sapindaceae
Scientific name Allophylus cobbe (L.) Raeusch.
Thai name ต่อไส้  (Tor sai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Sparse forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -