แดง

ชื่อสมุนไพร

แดง

ชื่ออื่นๆ

กร้อม (นครราชสีมา) คว้าย ผ้าน (เชียงใหม่ กาญจนบุรี) ตะกร้อม สะกร๊อม (จันทบุรี) ปราน (สุรินทร์) ไปรน์ (ศรีสะเกษ) ไคว เพร่ จะลาน จาลาน (แม่ฮ่องสอน) ตะกร๊อม (จันทบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.

ชื่อพ้อง

Acacia xylocarpa (Roxb.) Willd., Inga xylocarpa (Roxb.) DC., Mimosa xylocarpa Roxb., Xylia dolabriformis

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Mimosoideae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00723
Family Leguminosae-Mimosoideae
Scientific name Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.
Thai name แดง (Dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 March 2017
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00724
Family Leguminosae-Mimosoideae
Scientific name Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.
Thai name แดง (Dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 March 2017
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower and pod
Note -