ด่านราชสีห์

ชื่อสมุนไพร

ด่านราชสีห์

ชื่ออื่นๆ

หลาบเงือก (ยโสธร), ถั่วโหนกยาน, หนูท้องขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tephrosia vestita Vogel.

ชื่อพ้อง

Cracca vestita (Vogel) Kuntze, Tephrosia papuana Stemm., Tephrosia repentina

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Papilionoideae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00780
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Tephrosia vestita Vogel.
Thai name ด่านราชสีห์  (Dan rachasee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 September 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Deciduous forest, Tropical evergreen rain forest, Grassland, Wilderness
Plant part Leaf, flower and pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com