ช้างน้าว

ชื่อสมุนไพร

ช้างน้าว

ชื่ออื่นๆ

ตาลเหลือง (เหนือ), แง่ง (บุรีรัมย์), ช้างน้าว, ตานนกกรด (นครราชสีมา), กำลังช้างสาร (กลาง), ขมิ้นพระต้น (จันทบุรี), ช้างโน้ม (ตราด), ช้างโหม (ร้อยเอ็ด), ฝิ่น (รบ), กระแจะ, กระโดงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ชื่อพ้อง

Ochna harmandii

ชื่อวงศ์

Ochnaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00789
Family Ochnaceae
Scientific name Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Thai name ช้างน้าว  (Chang naw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry dipterocarp forest, Dry evergreen forest, Lower montane coniferous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00788
Family Ochnaceae
Scientific name Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Thai name ช้างน้าว  (Chang naw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry dipterocarp forest, Dry evergreen forest, Lower montane coniferous forest
Plant part Leaf, flower
Note -