ชัยพฤกษ์

ชื่อสมุนไพร

ชัยพฤกษ์

ชื่ออื่นๆ

ขี้เหล็กยะวา เหล็กยะวา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia javanica L.

ชื่อพ้อง

Cassia bacillus Gaertn., C. bacillus Roxb., C. fistula

ชื่อวงศ์

Caesalpiniaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00761
Family Caesalpiniaceae
Scientific name Cassia javanica L.
Thai name ชัยพฤกษ์ (Chai ya preuk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 May 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00762
Family Caesalpiniaceae
Scientific name Cassia javanica L.
Thai name ชัยพฤกษ์ (Chai ya preuk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 May 2011
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Tropical area
Plant part Flower
Note -