ชะลูดช่อสั้น

ชื่อสมุนไพร

ชะลูดช่อสั้น

ชื่ออื่นๆ

ตังตุ่น, ตังตุ่นขาว (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alyxia schlechteri H. Lev.

ชื่อพ้อง

Alyxia bodinieri (H.Lév.) Woodson, Daphne bodinieri H.Lév., Wikstroemia bodinieri

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00751
Family Apocynaceae
Scientific name Alyxia schlechteri  H. Lev.
Thai name ชะลูดช่อสั้น (Cha lood cho san)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 July 2012
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Sparse forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00752
Family Apocynaceae
Scientific name Alyxia schlechteri  H. Lev.
Thai name ชะลูดช่อสั้น (Cha lood cho san)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Sparse forest, Grove forest
Plant part Leaf, fruit
Note -