แคนา

ชื่อสมุนไพร

แคนา

ชื่ออื่นๆ

แคป่า แคขาว แคเค็ตถวา(เชียงใหม่) แคทราย(นครราชสีมา) แคแน แคฝอย(ภาคเหนือ) แคภูฮ่อ(ลำปาง) แคยอดดำ(สุราษฎร์ธานี) แคยาว แคอาว(ปราจีนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.

ชื่อพ้อง

Stereospermum serrulatua

ชื่อวงศ์

Bignoniaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00754
Family Bignoniaceae
Scientific name Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.
Thai name แคนา (Kae na)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 February 2017
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Rice field
Plant part Leaf and flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com