ฉัตรพระอินทร์

ชื่อสมุนไพร

ฉัตรพระอินทร์

ชื่ออื่นๆ

เสกกษัตริย์ (ชัยภูมิ), จ่อฟ้า (ตาก) นางอั้วโคก (โคราช) เทียนป่า (ปราจีนบุรี) หญ้าเหลี่ยม(สุราษฎร์ธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

ชื่อพ้อง

Leonotis kwebensis N.E.Br., Leonotis ovata Bojer, Leonurus nepetifolius (L.) Mill., Phlomis nepetifolia L., Stachys mediterranea

ชื่อวงศ์

Lamiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00800
Family Lamiaceae
Scientific name Leonotis nepetifolia (L.) R. Br
Thai name ฉัตรพระอินทร์ (Chat pra in)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 November 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Grove forest, wilderness
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com