เจตมูลเพลิงแดง

ชื่อสมุนไพร

เจตมูลเพลิงแดง

ชื่ออื่นๆ

ปิดปิวแดง (ภาคเหนือ) ปิดปีแดง(เลย) ไฟใต้ดิน(ใต้) คุ้ยวู่ (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumbago indica L.

ชื่อพ้อง

Plumbago rosea L., Thela coccinea

ชื่อวงศ์

Plumbaginaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00667
Family Plumbaginaceae
Scientific name Plumbago indica L.
Thai name เจตมูลเพลิงแดง (Jetamool pleng dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 December 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาแก้ลมอัมพฤกษ์) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเบญจกูล) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเลือดงาม) www.thai-remedy.com