คันทรง

ชื่อสมุนไพร

คันทรง

ชื่ออื่นๆ

ก้านเถิง, ผักก้านถึง (เหนือ), ก้านตรง (สุรินทร์), กะทรง (ใต้) คันทรง คันชุง (กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colubrina asiatica (L.) Brongn.

ชื่อพ้อง

Ceanothus asiaticus L., C. capsularis G.Forst., Colubrina capsularis G. Forst., Pomaderris capsularis (G. Forst.) G. Don, Rhamnus acuminata Colebr. ex Roxb., R. asiatica (L.) Lam. ex Poir. , R. splendens Blume, Sageretia splendens (Blume) G. Don, Tubanthera katapa

ชื่อวงศ์

Rhamnaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00794
Family Rhamnaceae
Scientific name Colubrina asiatica (L.) Brongn.
Thai name คันทรง  (Kan song)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 October 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat along the seashore, wilderness, grove forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00795
Family Rhamnaceae
Scientific name Colubrina asiatica (L.) Brongn.
Thai name คันทรง  (Kan song)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 February 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat along the seashore, wilderness, grove forest
Plant part Leaf, fruit
Note -